Heijmans Dienstverlening
Nieuwsbericht Japanse duizendknoop Nu.nl

Nieuwsbericht Japanse duizendknoop Nu.nl

Nieuwsbericht Japanse duizendknoop Nu.nl

Vanmorgen stond er een artikel op Nu.nl over de #Japanseduizendknoop.

Hierin wordt door de schrijver/schrijfster aangegeven dat er dit jaar veel meer meldingen binnen komen.
Tevens wordt de tip gegeven de plant niet te maaien en plantmateriaal in de grijze container te doen.

Voor informatie over beheer en/of bestrijding van deze #invasieveexoot neemt u contact op met 0167-566617 / info@heijmansdienstverlening.nl

https://lnkd.in/e65BUdHw